Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Chứng nhận sản xuất
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
RoHS RoHS HTT Smart Ring 2014-10-22 ~
CE CE HTT Smart Ring 2014-04-09 ~
FCC FCC HTT Smart Ring 2014-10-22 ~
Trademark
Hình ảnh Số nhãn hiệu Tên thương hiệu Danh mục thương hiệu Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
jakcom 15627450A jakcom Consumer Electronics>>Computer Hardware & Software>>Printers 2016-03-06 ~ 2026-03-06 Đã xác minh
JAKCOM 15627450A JAKCOM 2016-03-07 ~

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are 5 - 10 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này